Hospiteringsordning

Helikopterbasen på Lørenskog gir adgang til hospitering for enkelte grupper av personell som har stor nytte av kjennskap til hvordan luftambulansetjenesten opererer.  Det forutsettes også en viss gjensidig nytte.

Det har i lang tid vært svært lange ventelister som har vist seg uhensiktsmessige og urealistiske med tanke på avvikling. I praksis vil det si at hospiteringen nå er begrenset til noen få personellgrupper:

  • Operativt personell ved AMK-sentraler i HSØ
  • Operativt personell ved HRS
  • Ambulansepersonell i Oslo/Akershus
  • Lege med spesiell begrunnelse (traumeteam, forskning etc.)
  • Brannetater som er ”first responder” i befolkningstette områder
  • Sanitetsansvarlig personell fra andre etater
  • Flygeledere med tilknytning til basens område
  • Nøkkelpersonell (Innsatsleder etc.) i Politiet
  • Annet personell med spesiell og begrunnet søknad

Det vil altså fortsatt være en (liten) åpning også for andre personellgrupper med særlig begrunnelse utover vanlig spesialisering . På grunn av avvikling av eksisterende venteliste vil noe personell som ikke hører under gruppene over, men som altså har stått på venteliste i lang tid få hospitere i tiden fremover.

Medisinerstudenter ved UiO har et tilbud om hospitering i ambulanseavdelingen (seksjon Smedstad og/eller legeambulansen) og har derfor kun adgang til hospitering i spesielle tilfeller (etter anbefaling fra overlege/professor II Mårten Sandberg).

For noen (intensivpersonale) vil det være mest hensiktsmessig med hospitering på intensivambulanse og ambulansefly. Kontakt da seksjonsleder/spes.spl Tone Raasok på e-post: tone.raasok@ous-hf.no

Hospitering ved helikopterbase Lørenskog foregår i hovedsak tirsdager og onsdager 0830-1630 (når disse ikke er røde dager).  Det settes ikke opp hospitanter i sommerperioden (20 juni-20 august) eller når  det foregår opplæring av eget personell.

Personell som tilhører ovenfor nevnte grupper og som ønsker hospitering bes følge lenke under og fylle ut et web-skjema. Du vil få opp en automatisk bekreftelse i nettleseren når du har trykket "Send" helt til slutt i prosessen. Søknad vil i utgangspunktet ikke bli besvart utover dette før vi tar kontakt med tanke på å avtale dato. 

Takk for interessen !

Ved evt. spørsmål ta kontakt med hospiteringskoordinator Eric Qvigstad på e-post  ericqvigstad@gmail.com

Sist endret: fredag, 6 mai 2016, 10:55